X

Ik wil bijdragen aan het herstel van de EB15:

  Betaling via IDeal

Botterstichting Elburg - IBAN: NL80RABO0301992789
Menu
50%

De Botterstichting

De Botterstichting

De Stichting tot Behoud van Elburger Botters is opgericht in 1975 en heeft als doelstelling het cultuurhistorisch varend erfgoed in ere te herstellen en voor Elburg te behouden. Daarnaast wil de Botterstichting een bijdrage leveren aan de overdracht van kennis en kunde van de bouw en restauratie van houten vissersschepen. Ten slotte zet de stichting zich in om de historische binnenhaven van Elburg te bewaren en te herstellen als oude Hanzehaven om zo ook het unieke karakter van de binnenstad te garanderen. De haven en botters zijn immers mede beeldbepalend voor Elburg en onlosmakelijk verbonden met de historie van deze prachtige, monumentale Hanzestad.
Ruim 150 gedreven vrijwilligers zetten zich dagelijks met groot enthousiasme in om deze doelstellingen te bewerkstelligen.

De vloot
De Botterstichting bezit zes botters, twee punters, een bons, een kotter, een kubboot en een jeugdbotter, die door enthousiaste vrijwilligers in goede conditie worden gehouden. Het vlaggenschip is de EB 24, de botter waar het in 1975 allemaal mee begon. Vanaf oktober tot en met april worden de schepen voor zo ver nodig in de loodsen ondergebracht voor onderhoud of reparatie. Grote restauraties worden gedaan in het Leer-Werkproject.
Naast het varen met gasten, de belangrijkste bron van inkomen voor de Botterstichting, worden er ook (vis)wedstrijden gevaren, zo als de Visserijdagen in Workum en de Zuidwal in Spakenburg. En natuurlijk is Elburg even thuishaven voor bijna de hele Nederlandse bottervloot tijdens de Open Monumenten/Botterdagen, wanneer de befaamde Botter Bedrijvenwedstrijd wordt georganiseerd.
 
Leer- Werkproject
In 2011 ging het Leer- Werkproject van de Botterstichting van start. Met dit project levert de Botterstichting een belangrijke bijdrage aan de overdracht van kennis en kunde van de bouw en restauratie van historische houten schepen. Door onze leermeester/scheepstimmerman worden de diverse restauratietechnieken overdragen aan leerlingen die uit het MBO-onderwijs komen en bij de Botterstichting stage komen lopen. Daarnaast kunnen ook (langdurig) werkloze mensen, die via de gemeentelijke sociale dienst worden aangemeld, bij ons werkervaring en arbeidsritme opdoen, waardoor ze meer kans maken op de arbeidsmarkt.
De provincie Gelderland heeft het Leer- Werkproject financieel ondersteund en de gemeente Elburg draagt dit project ook een warm hart toe
 
Meer informatie over de Botterstichting Elburg vind je op www.botterselburg.nl 

De Botterstichting De Botterstichting De Botterstichting De Botterstichting